ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

ปรับปรุงล่าสุด 14/04/2563

ช่องทางการชำระเงิน

PayPal

บัตรเครดิต/เดบิต ผ่าน Paypal

  • ค่าบริการเพิ่มเติม 4.40% + (฿) 11.00
  • ยอดชำระขั้นต่ำ (฿) 1,000.00
ชำระเงินผ่าน Rabbit LINE Pay

ชำระเงินผ่าน Rabbit LINE Pay

  • ค่าบริการเพิ่มเติม 3.00%

การโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย
สาขา: เซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี: บจก.วัฒนาวาณิชย์
หมายเลขบัญชี: 0293432201

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขา: เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี: นางปัทมาภรณ์ พิริยะพงศ์พิพัฒน์
หมายเลขบัญชี: 6737048683

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย
สาขา: ชยางกูร
ชื่อบัญชี: ปัทมาภรณ์ พิริยะพงศ์พิพัฒน์
หมายเลขบัญชี: 3210348707

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขา: เซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี: จิระนันท์ พิริยะพงศ์พิพัฒน์
หมายเลขบัญชี: 7091018396

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา: หนองบัว อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี: จิระนันท์ พิริยะพงศ์พิพัฒน์
หมายเลขบัญชี: 9172070228

ธนาคารธนชาต

ธนาคารธนชาต
สาขา: ถนน สรรพสิทธิ์
ชื่อบัญชี: จิระนันท์ พิริยะพงศ์พิพัฒน์
หมายเลขบัญชี: 5856037718

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขา: อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี: ปัทมาภรณ์ พิริยะพงศ์พิพัฒน์
หมายเลขบัญชี: 020000656540

วิธีการคิดค่าจัดส่ง

SCG EXPRESS [ Thailand ] Thailand

ตามราคารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 2 วันทำการ

  • ซื้อสินค้าไม่เกิน (฿) 2,000.00 ค่าจัดส่ง (฿) 200.00
  • ซื้อสินค้ามากกว่า (฿) 2,000.00ค่าจัดส่ง (฿) 0.00
  • ขนส่งตามความต้องการลูกค้าหรือเหมาะสม [ Thailand ] Thailand

    ตามราคารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 2 วันทำการ

  • ซื้อสินค้าไม่เกิน (฿) 2,000.00 ค่าจัดส่ง (฿) 200.00
  • ซื้อสินค้ามากกว่า (฿) 2,000.00ค่าจัดส่ง (฿) 0.00
  • บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด [ Thailand ] Thailand

    ตามราคารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 2 วันทำการ

  • ซื้อสินค้าไม่เกิน (฿) 2,000.00 ค่าจัดส่ง (฿) 200.00
  • ซื้อสินค้ามากกว่า (฿) 2,000.00ค่าจัดส่ง (฿) 0.00
  • บริษัท บิสซิเนส ไอเดีย จำกัด [ Thailand ] Thailand

    ตามราคารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 2 วันทำการ

  • ซื้อสินค้าไม่เกิน (฿) 2,000.00 ค่าจัดส่ง (฿) 200.00
  • ซื้อสินค้ามากกว่า (฿) 2,000.00ค่าจัดส่ง (฿) 0.00
  • บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด [ Thailand ] Thailand

    ตามราคารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 2 วันทำการ

  • ซื้อสินค้าไม่เกิน (฿) 2,000.00 ค่าจัดส่ง (฿) 200.00
  • ซื้อสินค้ามากกว่า (฿) 2,000.00ค่าจัดส่ง (฿) 0.00
  • บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด [ Thailand ] Thailand

    ตามราคารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 2 วันทำการ

  • ซื้อสินค้าไม่เกิน (฿) 2,000.00 ค่าจัดส่ง (฿) 200.00
  • ซื้อสินค้ามากกว่า (฿) 2,000.00ค่าจัดส่ง (฿) 0.00
  • บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด [ Thailand ] Thailand

    ตามราคารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 2 วันทำการ

  • ซื้อสินค้าไม่เกิน (฿) 2,000.00 ค่าจัดส่ง (฿) 200.00
  • ซื้อสินค้ามากกว่า (฿) 2,000.00ค่าจัดส่ง (฿) 0.00
  • บริษัท เอ็นทีซี รับ-ส่งพัสดุด่วน จำกัด [ Thailand ] Thailand

    ตามราคารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 2 วันทำการ

  • ซื้อสินค้าไม่เกิน (฿) 2,000.00 ค่าจัดส่ง (฿) 200.00
  • ซื้อสินค้ามากกว่า (฿) 2,000.00ค่าจัดส่ง (฿) 0.00
  • รถโดยสารประจำทาง เช่น นครชัยแอร์ รถตู้ [ Thailand ] Thailand

    ตามราคารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 2 วันทำการ

  • ซื้อสินค้าไม่เกิน (฿) 2,000.00 ค่าจัดส่ง (฿) 200.00
  • ซื้อสินค้ามากกว่า (฿) 2,000.00ค่าจัดส่ง (฿) 0.00
  • รับสินค้าเองหน้าร้าน [ Thailand ] Thailand

    กำหนดราคาจัดส่งตายตัว (Flat Rate) - จัดส่งภายใน 1 วันทำการ

  • ค่าจัดส่ง (฿) 0.00
  • EMS - EMS Thailand

    จัดส่งภายใน 2 วันทำการ

    ค่าบริการเพิ่มเติม (฿) 200.00  

    นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

    นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

    นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

    ยกเลิกใบสั่งซื้อภายใน 3 วัน